Quen somos?

O proxecto “Mulleres Colleiteiras” ten como obxectivo principal o traballo de recollida, almacenamento, valorización e reutilización do aceite doméstico usado, realizado por mulleres en situación de exclusión social, como vía de inserción no sector formal do autoemprego, ofrecendo unha proposta eficaz ao problema.de aceite derramado nas cociñas e o aproveitamento dun recurso.

As premisas do proxecto son 3:

  • Promover a inserción sociolaboral, o empoderamento e a autonomía das mulleres en situación de exclusión social.

  • Converteuse nunha alternativa de autoemprego rendible e sostible para as mulleres traballadoras.

  • Promover unha proposta de aceite de cultivo local e de baixo custo, e o uso e reutilización dun recurso.

 

Deste xeito, a relevancia da iniciativa céntrase no triplo beneficio:

– Económico e social: creación de emprego para a integración e inclusión das mulleres “en situación” de exclusión social mediante a provisión de emprego que xere un beneficio económico e un servizo á cidadanía.

– Medioambiental: aproveitar un recurso moi enerxético e evitar o problema dos vertidos, mediante un proceso local ao longo do ciclo de xestión, utilizando man de obra desempregada dende a súa recollida ata a súa transformación e utilización en equipamentos locais, evitando custos económicos e de transporte.

Ademais, para mostrar o compromiso co desenvolvemento e implantación dun Sistema de Calidade e Sostibilidade, establécese unha política que garanta unha xestión eficaz e ordenada, co cumprimento escrupuloso da lei e dos compromisos contractuais. Este vai dirixido a dous obxectivos claros: a sustentabilidade do produto e a mellora continua dos procesos. O documento asinado no que se detalla a relación de compromisos pódese consultar na seguinte ligazón.

Como comezamos?

O proxecto de economía social nace como unha alternativa para empregar mulleres excluídas. Arquitectos sen Fronteiras apoiou a iniciativa de dotar de mellores condicións os asentamentos chabolas das Rañas e A Pasaxe.

Arquitectura Sen Fronteiras considerou algo máis que o realoxo digno das familias afectadas porque, ao seu xuízo, “a arquitectura non se trata só de dotar de cuberta, tamén ten que ver con todo o que supón a falta de vivenda”. Por iso deseñaron un programa integral que incluía aspectos como a educación, a sanidade, a igualdade e o emprego.

Mulleres Colleiteiras pretende ir máis aló da inclusión social dos seus participantes no emprego formal. Un dos compromisos do grupo céntrase no desenvolvemento da autonomía a través da formación, os traballadores imparten e reciben cursos sobre diferentes temáticas como tecnoloxía e medio ambiente para desempeñarse profesionalmente.

×